Pasirinkite Skyrių

Pagrindines SPIS portalo funkcijas sudaro keletas labai svarbių paslaugų socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms. Tai portalas ne tik teikiantis informaciją apie tai egzistuojančias paramos formas, bet ir leidžiantis siekti paramos gavėjo statuso pagal viena iš esamų socialinės paramos programų. Portalas SPIS kviečia pildyti paraiškos formą piniginei socialinei paramai gauti. Tai padaryti galima prisijungus prie išorinės posistemės skirtos gyventojams SPIS savitarnos portale.

SPIS Savitarnos portalo vidinę dalį prie kurios galima prisijungti sudaro dvi skirtingos posistemės (vidinė ir išorinė). Išorinė posistemė yra skirta paprastų naudotojų (gyventojų) prisijungimui. Kita SPIS portalo dalis – vidinė posistemė yra skirta specialistų ir kitų asmenų įgaliotų teikti, tikslinti ir kitaip tvarkyti gyventojų duomenis. Tai duomenys kuriuos sistemoje matys prisijungę išorinės posistemės vartotojai.

 

SPIS: prisijungimas

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema

SPIS Prisijungimas gyventojams

Pasirinkite šį prisijungimo metodą jeigu esate SPIS Paslaugų gavėjas.

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema leidžia prisijungti Lietuvos gyventojams bei šalies rezidentams pasinaudojus Elektroninės valdžios vartų suteikiama prisijungimo galimybe. Ši priemonė paremta elektroninio (mobilaus) parašo technologijomis bei kitomis lygiavertėmis asmens identifikavimo alternatyvomis.

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema

SPIS Prisijungimas specialistams

Pasirinkite šį prisijungimo metodą jeigu esate specialistas (savivaldybės darbuotojas, medicinos ar švietimo įstaigos darbuotojas) ir naudojate SPIS informacinę sistemą duomenų pateikimui bei tvarkymui.

Specialistai jungiasi prie SPIS sistemos su vartotojo vardu bei slaptažodžiu, arba pasinaudodami Elektroninės valdžios vartų suteikiama prisijungimo galimybe. Ši priemonė paremta elektroninio (mobilaus) parašo technologijomis bei kitomis lygiavertėmis asmens identifikavimo alternatyvomis.

Apie svetainę

SPIS prisijungimas (SPIS prisijungimo apžvalgos video)
SPIS

SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinė sistema) padeda keistis informacija susijusia su socialine parama teikiama visoje šalyje. Pasinaudodami šia sistema gyventojai gali teikti prašymus bei gauti paramą numatytą įvairiuose teisės aktuose, o taip pat ir vienkartines išmokas pagal socialinės apsaugos programas vykdomas šalyje.

Prisijungdami prie SPIS sistemos gyventojai teikti įvairius prašymus dėl išmokų vaikui, globos (rūpybos) išmokų bei šalpos kompensacijų pagal tam tikrus, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus kriterijus. Šios sitemos pagalba prašymus galima pateikti neatvykstant į padalinius, bet užpildant elektronines formas. Tai leidžia sutaupyti laiko ir operatyviau apdoroti informaciją bei užtikrinti efektyvų skirtingų šalies institucijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų gavėjo naudai.

Kaip prisijungti prie SPIS sistemos?

• Gyventojai turintys teisę į paramą, norintys teikti prašymus dėl paramos, vienkartinių išmokų ar dalyvauti kitose šalyje vykdomose socialinėse programose (tokiose kaip šildymo kompensacija, nemokamas maitinimas, išmoka nukentėjusiems nuo COVID ir pan.) gali prisijungti prie SPIS sistemos paspaudę mygtuką “Gyventojams” ir pasinaudoję Elektroninių valdžios vartų prieigos identifikacijos priemonėmis. Čia nereikia registruotis, kadangi vartotojas autentifikuojamas mobilaus parašo, elektroninės bankininkytės ar kitos lygiavertės elektroninės priemonės pagalba.

• Specialistai norintys prisijungti prie SPIS sistemos darbo tikslais (duomenų įvedimo, informacijos atnaujinimo ir tt.) gali rinktis prisijungimą prie vidinės SPIS sistemos. Tam reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis arba Elektroninių valdžios vartų prieigos identifikacijos priemonės.

SPIS Mobilioji programėlė

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema šiuo metu neturi mobiliosios programėlės skirtos prašymų teikimu ir kitos informacijos apdorojimui. Nepaisant to, visos SPIS sistemos funkcijos yra realizuotos taip, kad naudotis svetainės fukcijomis nesunkiai galima ne tik kompiuteryje, bet ir mobiliajame telefone.

Tačiau jeigu esate Šeimos Kortelės naudotojas, tuomet jums gali praversti Mobilioji programėlė (virtuali Šeimos Kortelė).

Kodėl nepavyksta prisijungti prie SPIS sistemos?

Atkreipkite dėmesį, kad atsidarius portalo pagrindinį puslapį turite pasirinkti kaip prisijungti prie spis: gyvetojų prisijungimui skirta išorinė SPIS portalo posistemė, tuo metu specialistai turėtų rinktis prisijungimą prie vidinės posistemės norėdami dirbti su šia sistema. Nesumaišykite šių dviejų prisijungimo formų, kadangi pasirinkus netinkamą prisijungimo langa to padaryti nepavyks. Kadangi SPIS vidinis prisijungimas nepriima SPIS išoriniam prisijungimui skirtų prisijungimo duomenų ir atvirkščiai.

Prisijungimui prie SPIS sistemos pakanka turėti mobilųjį parašą ar kitą elektroinės atpažinties priemonę kuri naudojama prisijungimui prie Elektroninių valdžios vartų ar Internetinės bankininkystės sistemų. Jeigu sistema stringa ir Jums nepavyksta patekti į SPIS portalo savitarnos sritį – pabandykite pasinaudoti kita autentifikacijos priemone arba pabandykite prisijungti vėliau.

Kartais dėl sistemų atnaujimo darbų ar ryšio sutrikimų nesuveikia mobilaus parašo sistema ar kita autentifikacijos posistemė. Tokios problemos paprastai išsprendžiamos per kelias valandas ir Jums nereikia imtis Jokių papildomų veiksmų, tačiau jeigu ir vėliau nepavyksta prisijungti, tuomet apie problemą turėtumėte pranešti sistemos darbuotojams svetainėje nurodytu pagalbos numeriu ar elektroniniu paštu.

spis.lt šeimos kortelė (mobili versija)

šeimos kortelė (mobili versija)

Prisijungti galite SPIS sistemos svetainėje adresu www.spis.lt